Vaaliteemoja

Tärkeimmät asiat joita ensisijaisesti pyrin ajamaan ovat lihavoitu.

Tekstit, joita ei ole lihavoitu, ovat tärkeitä asioita, joita pyrin pitämään esillä ja ajamaan jollakin tavalla.

Näille aiheille on oma tekstiosio: Perhe, Luonto ja eläimet ja Turvallisuus (tulossa lähiaikoina).

Eläkeläiset

Nollaverotus 0 - 1000 euron eläkkeille. Tämä rahoitetaan yhdistämällä valtionyhtiöitä kuten Veikkaus, Ray ja mahdollisesti Fintoto. Leikataan valtionyhtiöiden johtajien palkkoja ja etuuksia reilusti sekä ohennetaan johtoporrasta ja byrokratian monikerroksisuutta.
• Presidentin eläke verolliseksi
• Pientuloisilta eläkeläisiltä ei saa leikata enempää KELAn taksikyytejä sairaanhoitoon pääsemiseksi
• Sairaanhoitopalvelujen tulisi olla ilmaisia pientuloisille eläkeläisille.
• Sosiaaliturvan pitää lähestyä pientuloisia, jotta pientuloiset eläkeläiset käyttäisivät olemassa olevia tukirakenteita.

Asuminen

• Kiinteistövero alas
• Ei ALV:ia sähköveron päälle

Yhteiskunta

Nuorisotyöttömyyteen pureuduttava.
• Valtion ja kuntien hallintoa yksinkertaistettava. Esim. EVIRA voisi siirtyä osaksi MAVIa. Veikkaus ja RAY yhteen.
• Valtion organisaatioita ohennettava ensin johtoportaasta.
• Ihmis- ja huumekauppaan kovemmat rangaistukset.
• Venäläisten maakaupat luvanvaraisiksi.
• Veroparatiisit kitkettävä pois, Luxemburgille pitäisi antaa sapiskaa ja korvausvaatimuksia.
• Kehitysyhteistyörahojen oikeata käyttöä valvottava, ei lihotettava paikallisten johtajien tilejä.
• Netissä, koulussa ja muualla tapahtuva kaikenlainen kiusaaminen rangaistavaksi.
• Jatkuvan talouskasvun tavoittelu vaihdettava ekologisesti kestävimpiin tavoitteisiin ja arvoihin.
• Sähköistä äänestämistä tutkittava
• Perustuslakituomioistuin perustettava

Hallinto

Parempaa aluepolitiikkaa. Keskittäminen suurin kaupunkeihin lopetettava. Koko Suomea kehitettävä.
• Kansanedustajien palkankorotukset jäihin.
• Presidentin eläke verolle kuten muillakin eläkeläisillä.
• Valtionyhtiöiden johdon palkat kohtuullisiksi. Kuka tarvitsee monen kymmenen tuhannen kuukausipalkkaa? Jos joku muualla maksaa enemmän, niin maksakoon. Miksi seurata kaikessa muita hullutukseen asti?

Yrittäjyys

Yrittäjän sosiaaliturva nostettava samalle tasolle muun väestön kanssa.
• Innovaatioita kaupallistettava paremmin. Esim. terveysteknologian kehityksessä ja valmistuksessa meillä on vielä kilpailukykyä, jolla houkutella työtä Suomeen
• Kannustettava etätyöhön, jotta kaikki ei pakkaudu kasvukeskuksiin.
• Aluetukitoimien avulla rohkaista PK-yrityksiä toimimaan pienemmillä paikkakunnilla.
• Joustava konkurssilainsäädäntö.
• Joustoa yrityksen aloittamisvaiheen kuluihin ja hetkellistä mukana kulkemista vaikeuksissa, ei heti haeta yritystä konkurssiin esim. verovelkojen takia. Pitää arvioida realisistisesti kannattavuus ja työllistävyys.
• Verotuksella hillittävä yritysten myyntiä ulkomaille, suositaan omistuksen pysymistä kotimaassa, jottei ulkomainen omistaja hävitä työpaikkoja ja koko yritystä.
• Hyvää johtamista löydettävä, ettei Nokian kaltainen romahdus toistu jonkun toisen yrityksen kohdalla, johtajien peruspalkka järkevälle tasolle. Jos firma menestyy hyvin, niin se on myös organisaation työn tulosta ja pottia on syytä jakaa, eikä keskittää muutamalle visionäärille. Ei mitään älyttömiä erorahoja.

Ympäristö

• Uusiutuvaa vesivoimaa lisättävä.
• Maalämmön ja puun tehokasta käyttöä lisättävä.
• Luonnonvaroja ei saa lahjoittaa ulkomaisille kaivosyhtiöille.
• Järkeä jätevesiasetukseen, maaseutu kuihtuu lopullisesti pois kalliiden jätevesiratkaisujen myötä.
• Tolkkua veden säästöön - vesijohtoverkostossa pitäisi myös liikkua vettä, jotta ne eivät saostuisi tukkoon.

Eläintensuojelu

• Sikojen kastrointi ja nautojen sarvien nupotus ilman puudutusta kiellettävä.
• Luonnon- ja eläinten suojelua ei saa unohtaa tiukasta taloustilanteesta huolimatta.
• Maatalous nääntyy EU-tukiviidakon ja kaikenlaisten säädösten kanssa mikä voi näkyä esim. eläinten huonona hoitona. Mikäli eläinten asiaa ajetaan vain sakoilla ja sanktioilla, niin maatilat vähenevät. Parempi kulkea vierellä eläintilallisen tukena. Mikäli on halua hoitaa eläimiä hyvin, niin MAVIn pitäisi tehdä tiivimpää opastus- ja neuvontayhteistyötä maatilan kanssa, jotta eläinten olosuhteet paranevat. Mikäli halua siihen tai näyttöä asiallisesta eläintenhoidosta ei ole, niin silloin sanktiot ja sakotustoimenpiteet käyttöön.
• Eläinten tunnistus pakolliseksi – omistajatieto vähentää hylkäämisiä.

Työperäinen maahanmuutto

Järkeä maahanmuuttoasioihin.

Sanon heti alkuun - en kokonaan vastusta maahanmuuttoa, vaan haluan pitää sen järkevänä. Ennusteen mukaan Suomi tarvitsee 393000 työntekijää vuoteen 2030 mennessä. Ei ole varaa tuottaa kaikkia työntekijöitä ulkoa, kun on satoja tuhansia työttömiä, joista osan voisi uudelleen kouluttaa sellaisiin ammatteihin, joille on kysyntää. Sitä paitsi. jos suomalainen ei koe pärjäävänsä matalapalkkaisen työpaikan kanssa, niin kuinka sitten ulkopuolelta tullut pärjää perheensä kanssa ilman sosiaaliturvaa? Eikä maahanmuuttajatkaain haluavat nousta elintasotikkailla ylöspäin.

Väitetään tutkitun, että yhteiskunta lopulta jää plussan puolelle maahanmuuttajien kanssa, mutta kuka tietää mitä sellaisessa tutkimuksessa on huomioitu? Mikäli suomalaiset saadaan ottamaan vastaan matalapalkkatöitäkin, niin silloin työttömyyskulut pienenevät ja valtio saa verotuloja yhteiskunnan pyörittämiseen ilman veronkorotuksia. Jos maahanmuuttoasioita verrataan Ruotsiin, niin se maa ei ole ollut sodassa 200 vuoteen, ja ansaitsi 2. maailmansodan aikanakin suuret määrät rahaa raudan myynnillä. Näiden sekä monipuolisemman teollisuuden ansiosta siellä on vielä ollut paljon enemmän varallisuutta jaettavaksi. Meillä sitä luksusta ei ole, eikä pidä hurmiossa seurata Ruotsia.

Terveydenhoito

Parempaa terveydenhoitoa. Raha on kohdistettava julkisen terveydenhoitojärjestelmän parantamiseksi sekä resurssien lisäämiseksi, eikä yksityisten terveydenhoitopalveluja tuottavien yritysten taseiden lihottamiseen tai johtajien bonuksiin.
• Potilasta kohdattava ihmisenä julkisessa terveydenhoidossa, eikä vain laboratoriotulosten alkulähteenä.
• Kilpirauhas- ja MS-oireet tutkittava huolellisemmin - vähemmän masennuslääkediagnooseja, enemmän työkykyä.
• Diabetes todella kallis vuosittainen kulu yhteiskunnalle – yksi suuri ja perusteellinen tutkimus voi tuoda suuret säästöt tulevaisuudessa.

Maatalous

Viljelijän sosiaaliturva nostettava samalle tasolle muun väestön kanssa sekä kehitettävä sijaisaputurvaa.
• Maatalousvalvontaa kehitettävä niin, että viljelijä saisi tulonsa tasaisesti, jotta pystyy kassavirralla investoimaan ja maksamaan kulut.
• Pyrittävä vaikuttamaan EU:ssa, että maatalousasiat yksinkertaistuisivat.