Sote-uudistus soten ehdoilla

Koska sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja niiden seuranta pitää pystyä järjestämään hyvin ja potilasturvallisesti, on kaikkien edun mukaista, että palveluiden järjestämisvastuu keskitetään yhteisen hallinnon alle. Mielestäni tällöin voidaan tuottaa kattavat samantasoiset sote-palvelut asuinpaikasta riippumatta ja kilpailuttaa sopivimmat tarjouskokonaisuudet.

Sote-alueella on oltava laaja vapaus päättää, miten palvelut tuotetaan joko itse, ostetaan yksityisiltä ostopalveluina, annetaan asiakkaalle palveluseteli palvelun ostamiseen tai näiden yhdistelmänä.

Laadukasta ja vaikuttavaa hoitoa on oltava saatavilla lähipalveluina tarvittava määrä, jolloin sairastunut voi kohtuullisessa ajassa päästä lääkäriin. Yksin kotona asuvan vanhuksen ja vammaisen on saatava riittävä tuki. Myös erilaisten hoitoketjujen sekä hoitolaitosten palveluiden tason seuranta ja valvonta on toteuttava yhtenäisten kriteerien pohjalta.

Pirjo