Uppmuntrande grundtrygghet (KD:s Model)

Hur skulle det kännas att få service från en luckamed personlig handledare om du är arbetslös, jobbar deltid eller du planerar att bli entreprenör?

Arbetsmarknadsbarriärer skulle lösas tillsammans ochdu skulle inte vara ensam i byråkratin. Kristdemokrater publicerade sin egen socialförsäkringsmodell 2015. Ett generellt stöd från en lucka med personlig vägledning i definierat djungel generellt stöd som består av många olika element. Grundläggande säkerhet är enkel, Arbete skall löna sig.

Stödet kan fås av deltidsarbetande såsom egenföretagare. Som mål är att förbättra arbetsförmågan och öppna vägen tillbaka till arbetsmarknaden med hjälp av personlig handledare. Egen företagare kan starta med ett allmänt stödoch handledare hjälper.

Mina egna erfarenheter sedan tjugo år tillbaka antingen som arbetslös eller egenföretagare är inga positiva minnen. Jag var arbetslös ensamförälder och studerade samtidigt kvällskurser i yrkeshögskola och fick inget stöd någonstans. Den ena myndigheten tyckte att jag var studerande, den andra att jag inte var det. Jag var tvungen att avsluta mina studier när inga jobb fanns och inte heller fick något bidrag. Därför vill jag bidra till att Finland skulle ha ett system med mera möjligheter i olika slags av situationer.

Pirjo

Merom; Uppmuntrande grundtrygghet av KD (på finska)